CrowdSquare - Invest in real estate online

blog

5 лесни начина за инвестиране в недвижими имоти

България е сред държавите с най-висок процент жилищна собственост (84,3%) в света и не е учудващо, че инвестирането в недвижими имоти е най-предпочитаният начин за съхранение на богатството или получаване на пасивен доход за повечето българи. В тази статия ще Ви запознаем с най-разпространените начини за инвестиране в недвижими имоти. Също така ще разгледаме и предимствата/недостатъците на всеки начин.

1. Директно закупуване на имот

Закупуването на имот на ваше име не е най-лесният, но пък е най-сигурният начин за инвестиране. В този случай се изисква доста време,  усилия и капитал. Необходимо е да намерите подходящ имот, да проверите неговото състояние (физическо и документално), сключите сделка с продавача, плащате данъци, извършвате ремонтни дейности, отдавате имота под наем и тн.

2. АДСИЦ

Акционерните дружества със специална инвестиционна цел са друг популярен начин за инвестиране в недвижими имоти. Инвестирането в АДСИЦ (REITs) на практика означава закупуването на акции (дялове) в инвестиционен фонд, който инвестира събраните средства в портфейл от недвижими имоти. Това е най-лесният начин за инвестиране в имоти, тъй като не се изискват сериозни познания, време или наличието на голям капитал. Недостатъците на този метод са високите такси за управление, не много ефективното управление на капитала от повечето дружества и липсата на прозрачност. При инвестициите в АДСИЦ не е ясно в какво точно инвестира човек и при какви условия, тъй като фондовете притежават десетки имоти и цените на дяловете се променят всеки ден. В някой случай пазарната капитализация на дружеството може да е значително по-висока от реалната стойност на активите му.  

3. Краудфъндинг за недвижими имоти

Краудфъндинг инвестирането в недвижими имоти представлява предоставяне на заеми за фиксиран период на компании за строителство на нови имоти или обновяване на стари имоти. Платформите за краудфъндинг инвестиции в недвижими имоти набраха популярност в Европа и България през последните години, но този тип инвестиции са много високорискови и повечето потребители на водещите платформи в Европа са недоволни от техните услуги и постигнатите резултати. Основният проблем е, че много от строителните компании не успяват да завършат проектите си в обещания срок или фалират.

4. Групово инвестиране в недвижими имоти

Закупуването на дял от готов имот, който се отдава под наем чрез онлайн платформа като CrowdSquare е най-съвременният и удобен начин за инвестиране в жилищни или търговски имоти. Процесът е лесен, сигурен и протича изцяло онлайн. Не е необходимо да отделяте много време и усилия за управление на желания от вас имот или да имате цялата сума за неговото закупуване. Например може да инвестирате 10 000 лева в имот на стойност 200 000 лева и да получавате 5% от паричните потоци, който генерира този имот.

5. Инвестиране в акции на строителни компании

Ако не харесвате никой от изброените до тук начини, може да инвестирате в акции на строителни компании, които се търгуват на фондовата борса или да закупите дял в частна строителна компания (АД или ООД). Трябва да имате предвид, че акциите са високо рисков актив и може да загубите цялата си инвестиция, ако дружеството изпадне в несъстоятелност. Секторът на недвижими имоти е цикличен и по време на финансови кризи като тази от 2008 са възможни масови фалити на компании.

Всяка инвестиция носи със себе си възможности за печалба, но и определени рискове. Преди да инвестирате парите си, трябва да се запознаете добре с всички условия и рискове.

Share Post:

All Comments


Comment Not Found