CrowdSquare - Invest in real estate online

blog

Hur ska man börja investera i fastigheter?

Har du länge haft ett intresse för att börja investera i fastigheter men har inte vart säker på hur du ska gå till väga? Det finns olika sätt att påbörja dina fastighetsinvesteringar och alla former kommer med olika för och nackdelar. Din kunskap, ditt kapital och dina möjlighet till att utföra exempelvis renoveringar på egen hand är alla saker som du bör ta med i beaktningen när du funderar på hur du ska investera i fastigheter. 

Hyresfastigheter / Direkt investeringar

Ett vanligt sätt att börja investera i fastigheter på är att bli fastighetsägare. Att investera i hyresfastigheter innebär att du köper en fastighet som du sedan hyr ut för att få intäkter från din nya fastighet.  Det här en form av direkt investering och att köpa en fastighet kan ske på olika sätt. Du kan exempelvis köpa en fastighet som privatperson, genom en enskild firma eller genom att starta ett aktiebolag. Beroende på hur du investerat i fastigheten, alltså i vilken form, så påverkar det hur du redovisar och skattar på dina inkomster. En fördel med att äga och hyra ut en fastighet är att du får en regelbunden inkomst från dina hyresgäster, men att vara hyresvärd kommer även med ett stort ansvar jämte hyresgästerna. 

Online plattformar / Crowdfunding Fastigheter

Ett annat sätt att investera i fastigheter är genom online plattformar eller crowdfunding plattformar. Crowdfunding är ett relativt nytt sätt att investera i fastigheter på, och fungerar genom att du med hjälp av crowdfunding plattformar får möjlighet att investera i större fastigheter som en del av projektet. Genom att investera i fastigheter via crowdfunding eller online plattformar äger du inte själv hela projektet och därmed är även risken fördelad på flera individer. Med crowdfunding får du även möjlighet att själv välja om du är intresserad av att investera i enbart ett projekt eller eventuellt bilda dig en större fastighetsportfolio. Det finns dock nackdelar i att investera i crowdfunding. Crowdfunding fastigheter kan komma med en högre risk bland annat då det är en nyare form av investering men det kan även ta lång tid innan du ser utdelning på din investering. Anledningen till att ett projekt blir crowdfunded i stället för att få mer traditionella investeringar är också något som du som investerare behöver fundera på. 

House-flipping

House-flipping är ett sätt att investera i fastigheter som har ett renoveringsbehov. Målet är att köpa en fastighet som sedan renoveras och säljs för ett högre pris. Den här typen av fastighetsinvesteringar har fått ett uppsving i Sverige de senaste åren och passar bra för den med ett stort kapital alternativt för någon som har möjlighet att utföra renoveringar på egen hand. Fördelen med house-flipping är att det finns möjlighet att få utdelning på projektet relativt fort i jämförelse med andra typer av fastighetsinvesteringar. Nackdelarna ligger i att det krävs en stor kunskap inom branschen och att fastighetsmarknaden snabbt kan svänga vilket kan göra att försäljningen inte går som planerat.

Share Post:

All Comments


Comment Not Found